Privacy Policy

Caravanstalling Huisman, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://huismanstalling.nl
Adres: Schenkeldijk 6, 3295 EG ‘s-Gravendeel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caravanstalling Huisman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Maar niet als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huismanstalling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caravanstalling Huisman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Caravanstalling Huisman analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Caravanstalling Huisman volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Caravanstalling Huisman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming

Caravanstalling Huisman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Caravanstalling Huisman) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caravanstalling Huisman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)

 • persoonsgegevens > 2 jaar > Eventuele garantieafhandeling;
 • Personalia > 2 jaar > eventuele garantieafhandelingen;
 • Adres > Bewaartermijn > Reden;
 • Enzovoort > Bewaartermijn > Reden;

Delen van persoonsgegevens met derden

Caravanstalling Huisman deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Caravanstalling Huisman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Caravanstalling Huisman uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met;

 • Moneybird, administratieve doeleinden, persoonsgegevens;
 • Belastingdienst, administratieve doeleinden, persoonsgegevens;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caravanstalling Huisman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Caravanstalling Huisman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics;
 • Naam: _utma;
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet;
 • Bewaartermijn: 2 jaar;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar:
info@huismanstalling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Caravanstalling Huisman zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Caravanstalling Huisman wil u er bovendien op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caravanstalling Huisman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huismanstalling.nl

© Caravanstalling Huisman

 • Algemene voorwaarden
 • Privacy policy
 • Disclaimer

Scroll naar bovenzijde

Deze website maakt gebruik van cookies voor interne analysedoeleinden en voor het goed laten functioneren van de website. Het laatste deel van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd. Door op deze website te blijven en verder te surfen gaat u akkoord met het plaatsen van de benodigde cookies en helpt u ons het gebruikersgemak van onze website te kunnen verbeteren. Uiteraard kunt u deze instellingen desgewenst aanpassen. Dank u wel!

Cookie instellingen

Cookie en Privacy instellingen

Hoe we cookies gebruiken

De website van Caravanstalling Huisman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Klik op de verschillende categorieën om meer te weten te komen. U kunt ook enkele van uw voorkeuren wijzigen.

Merk op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw surfervaring op onze website.

Functionele website cookies

De website van Caravanstalling Huisman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Deze cookies kunnen hier niet uitgezet worden. U kan ze wel blokkeren en/of nadien verwijderen via uw webbrowser.

Google Cookies

Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, o.a. als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kan deze cookies hier uitschakelen::

Klik om Google Analytics Tracking toe te staan/te blokkeren.

Andere externe cookie diensten

We gebruiken ook verschillende externe diensten zoals Google Webfonts, Google Maps en externe videoproviders. Omdat deze providers persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, zoals uw IP-adres, kunt u deze hier blokkeren.

Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit en het uiterlijk van onze site sterk kan verminderen. Wijzigingen worden van kracht zodra u de pagina opnieuw laadt.